ARVOISA SUKUSEURAN JÄSEN                                                                  

Alajärvellä 17.2.2015

Rytilän suvun 200-vuotisjuhlasta on kulunut kohta puoli vuotta ja olemme täten siirtyneet uudelle vuosisadalle. Kaukaisimmat juhlavieraat saapuivat Australiasta ja Itävallasta saakka. Kiitokset vielä kaikille ainutlaatuisen tilaisuuden juhlavieraille, juhlaa rakentaneille sukulaisille ja yhteistyökumppaneille.

Seuran tarkoituksena on suvun perinteiden säilyttäminen, suvun tietojen kokoaminen ja niiden välittäminen jälkipolville. Ensimmäisen kolmivuotiskauden aikana saimme yhdistykselle säännöt, pöytästandaarin ja kaksi sukukirjaa yhteistyönä. Sukututkija Veikko Mantilalle erityiskiitos vielä kaikesta avusta ja etenkin II-osan kirjoittamisesta. Monet kuvat, tarinat ja sukutaulut välittävät meille nyt  tietoa aina 1500-luvulle saakka sukumme historiasta.

Varsinaisessa sukukokouksessa 31.8.2014 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi MaijuViitaniemi, varapuheenjohtajaksi Erkki Rytilä ja kolme jäsentä: Päivi Kiiskilä, Tapio Rytilä ja Martti Vatunen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Rytilä ( Jaakko Rytilä ) ja Jouni Kaukanen ( Pentti Luodetlahti ).Tili npäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot hyväksyttiin.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle. Hallituksen kokoukset pidetään heinäkuussa, jäsenten hankintaa jatketaan, kotisivujen päivitystä jatketaan, uuden sukukirjan suunnittelua, paikallislehtiin kirjoittelua ja sukuseuran tuotteiden suunnittelua ja markkinointia jatketaan. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 20 euroa/vuosi.

Seuraava sukukokous ja sukujuhla pidetään 2017 hallituksen määräämässä paikassa. Ehdotuksia paikasta, ajasta ja ohjelmasta toivotaan hallitukselle. Puheenjohtaja toivoo myös apua sukukirjan kirjoittamisessa. Kirjan lähtöhenkilöitä ovat Vihtori Efraim Rytilän lapset. Kiitos teille, jotka olette jo avustaneet kirjan sisällön laatimisessa.

Tämän kirjeen mukana lähetetään jäsenille 200-vuotisjuhlassa otettu ryhmäkuva nimiluettelon kera. Jouni Kaukaselle kiitos äärikuvakartasta, jonka avulla lähinnä hallituksen väki tunnisti kuvan henkilöt. Kuvan ja sukukirjojen avulla voimme oppia lisää sukumme jäsenistä.

Voitte lukea enemmän sukuseuramme asioista kotisivuiltamme linkistä http://rytilan.sivut.net. Silja Vatuselle kiitokset sivujen laatimisesta ja päivittämisestä.

Pyydämme ystävällisesti kaikkia maksamaan jäsenmaksunsa  20 euroa Rytilän sukuseura ry:n tilille FI 5053270520055109 maaliskuun loppuun mennessä. Jäsenmaksuilla pyöritämme toimintaamme.

 

Kevättalven terveisin

Maiju Viitaniemi                                                      Martti Vatunen

Puheenjohtaja                                                           Sihteeri